Ville Kumpulainen

Poissaolojen koti

Havainnot liikkuvat valoittamattomista tiloista kehittyneisiin jälkiin ja siirtyvät värikentistä kuvien sisällä oleviin hajonneisiin huoneisiin. Leikattuja ja lävistettyjä pintoja. Ajatukset pysähtyvät jälkien läsnäolosta objektien poissaoloon. Tiloja muodostuu kuvien sisälle, rajattuja kammioita. Ne nousevat esille tyhjyyden ympäröimästä hiljaisuudesta. Kuvien keskeltä avautuu poissaolojen koti.

Ville Kumpulaisen näyttely Poissaolojen koti lähestyy ajatuksia ja merkityksiä tilasta erilaisten visuaalisten ja muodollisten ratkaisujen avulla. Kumpulainen käsittelee erilaisia tiloja näyttelyssä fyysisinä ja konkreettisina tai teoksien sisälle rakentuvina katseille rajattuina kohtina.

Esillä oleva teoskokonaisuus koostuu valokuvakollaaseista, kipsireliefeistä, fotogrammeista sekä löydetyistä esineistä. Analoginen fotogrammipaperi ja rakennustyömaalta löydetty lattianpalanen saavat näyttelyssä uuden muodon veistoksena. Kipsireliefit kannattelevat jälkiä poissaolevista esineistä ja sisäkkäisiä visuaalisia tiloja rakentuu valokuvakollaasien sisälle.

Taiteilijan koostamat valokuvapohjaiset kollaasit rakentuvat erilaisista tiloja esittävistä palasista, jotka on kerätty kirjoista, lehdistä, oppaista ja arkistoista. Teoksien tekemisen prosessissa Kumpulainen on uudelleen kuvannut tekemänsä tilakollaasit ja tehnyt kuvien pinnoille fyysisiä merkkejä ja jälkiä. Hän on luonut niiden pinnoille eri materiaalien, kuten mullan, rautaoksidin ja arkisten objektien kautta uusia kerroksellisia tiloja kuvien sisälle.

Näyttelyssä esillä olevat kipsireliefit Kumpulainen on tehnyt painamalla löydettyjä esineitä märkään kipsiseokseen, jonka jälkeen hän ottanut esineen pois ja tehnyt muotin avulla siitä uuden jäljennöksen. Muodot ovat painautuneet kipsiin ja esittävät esineen poissaolevana, kuten perinteinen valokuva on jälki linssin edessä olleesta kohteesta ja valosta. Kumpulaista on kiinnostanut prosessissa esineet, joissa voi aistia tai nähdä ihmisen jo menneen fyysisen kosketuksen ja kulutuksen. Esimerkiksi vanha piippu, vanha suurennuslasi, ovenkahva ja kynä. Ne antavat tulkinnallisia aavistuksia, siemeniä kuvittelulle ja johtolankoja menneestä. Lisäksi esillä on fotogrammeja, joiden pinnan taiteilija näkee tilana, joka odottaa jälkiä ja kosketusta. Teokset ovat syntyneet sekoittamalla analogisia ja digitaalisia materiaalisia prosesseja.

Taiteilijan työskentelyä ja näyttelyä ovat tukeneet, Taiteen Edistämiskeskus.

Bio
Ville Kumpulainen (s. 1988, Rovaniemi) on helsinkiläinen kuvataiteilija. Kumpulainen lähestyy taiteellisessa työskentelyssä tiloja ja objekteja kuvien tekemisen kautta kokeellisesti. Tämän prosessin avulla taiteilija kokee löytävänsä arkiselta havainnolta piilossa olevia visuaalisia todellisuuksia ja tilallisia ulottuvuuksia. Kumpulainen kokee teoksiensa sisältävän vääntyneitä ulottuvuuksia, epälogiikkaa, tyhjiöitä, reikiä, vääristymiä ja painovoimattomuutta. Kumpulainen on valmistunut kuvataiteilijaksi Turun Taideakatemiasta 2016 ja valokuvataiteen maisteriohjelmasta Aalto-yliopistosta vuonna 2019. Saksalainen kustantamo Hatje Cantz julkaisi vuonna 2017 kirjan Out of Sight. Hänen töitään on ollut esillä useissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla.