Veera Lohiniva

Growthful, wavy, warm, breezy…

Kehoni koostuu ei-ihmis-elementeistä, joita ilman minua ei voisi olla olemassa. Teoksissa haluan samaistua ei-ihmis-elementteihin, joita näen ympäristössäni. Koostumme samoista rakennusaineista, ja olemme osa samaa verkostoa. Jos poistat tai vahingoitat jotakin osaa, se vaikuttaa kaikkiin muihin joko suoraan tai välillisesti.”

Näyttelyn teokset käsittelevät luontosuhdetta, ja buddhalaista näkemystä siitä, että millään ilmiöllä tai olennolla ei ole erillistä itseä. Kun ajattelemme esimerkiksi kukkaa, käsitämme sen niin, kuin olisi olemassa asia, joka on läpikotaisin ’kukkaa’, se on selvärajainen ja ympäristöstään erillinen. Buddhalaisuuden mukaan kukka koostuu kuitenkin ainoastaan elementeistä, jotka eivät ole ’kukkaa’ – auringosta, sateesta, mullasta, mineraaleista, mehiläisistä, ja niin edelleen. Kun nämä asiat tulevat yhteen, muodostuu kokonaisuus, jota kutsumme kukaksi.

Näyttelyn nimi viittaa neljään elementtiin: ilmaan, tuleen, veteen ja maahan. Monissa muinaisissa kulttuureissa, kuten myös buddhalaisuudessa, on nähty maailman rakentuvan näistä elementeistä. Elementit löytyvät sekä ympäristöstä, että omasta kehosta. Elementtien ja muiden rakennusaineiden lisäksi meitä yhdistää luontoon ja ympäristöömme myös erilaiset ominaisuudet, kuten kyky kasvaa ja kyky maatua. Näiden elementtien, rakennusaineiden ja ominaisuuksien kanssa taiteilija on työskennellyt toteuttaessaan teoksia. Teokset ovat pohdiskelevia ja kutsuvat pysähtymään, syventymään ja hiljentymään.

Lohiniva on työstänyt teoksia performatiivisesta lähtökohdasta valokuvan ja videon keinoin, joista osa kasvaa installaatioiksi. Installaatioiden materiaaleina on käytetty kierrätettyjä ja lainattuja esineitä, luonnonmateriaaleja ja eteeristä öljyä, joka tekee näyttelystä moniaistillisen. Hänen
työskentelyään näyttelyn parissa on tukenut Suomen Kulttuurirahasto.

Veera Lohiniva (s. 1990) on Turussa asuva kuvataiteilija ja esiintyjä, joka työskentelee pääosin performanssin, videon, valokuvan ja installaation keinoin. Temaattisesti hän tutkii usein teoksissaan ykseyden ja erillisyyden kokemuksia ja niiden muodostamaa paradoksia. Hänen työskentelynsä ja esityksensä pohjautuvat zen-meditaatioon ja tietoiseen läsnäoloon. Monissa hänen teoksissaan voi nähdä maagisen rituaalin elementtejä. Viime aikoina hän on käsitellyt taiteessaan paljon luontosuhdetta, ja kuinka se vaikuttaa ympäristöömme.

Hänen teoksiaan on esitetty erilaisissa ryhmänäyttelyissä ja tapahtumissa Suomessa, ja lisäksi Etelä-Koreassa, Ruotsissa, Tsekeissä, Slovakiassa ja USA:ssa. Yksityisnäyttelyitä hän on järjestänyt Myymälä2 -galleriassa Helsingissä 2019, sekä Galleria Rajatilassa Tampereella 2021. Hänen
viimeisimmät kokopitkät esityksensä toteutuivat Galleria Forum Boxissa Helsingissä syyskuussa 2022, sekä Titanik-galleriassa Turussa osana Xs – Uuden tanssin ja esitystaiteen festivaalia, joulukuussa 2022.