Linda Lehtovirta

Forget Me NotLinda Lehtovirran yksityisnäyttely Forget Me Not tarkastelee tyttöyden ja feminiinisyyden esitystä milleniaalisuuden ja nostalgian teemojen kautta. Valokuvaan painottuva teossarja ammentaa inspiraationsa eräänlaisesta sukupolvittuneesta tyttöyden kokemuksesta ja tarkastelee tähän linkittyvän kuvaston kautta feminiinisyyden representaatioita. Teossarjansa kautta Lehtovirta pohtii, miksi feminiinisyydeen piiriin linkittyvät asiat leimaantuvat helposti arvottomimmiksi ja tarkastelee sievän, söpön ja kauniin esteettisiä esityksiä, jotka näyttäytyvät hänen teoksissaan paikoin hyperfeminiinisinä pintoina.

Forget Me Not -teossarjassa henkilökohtainen sekoittuu pop-kulttuuriin ja tuttu tuntemattomaan – hämmennys, ihmetys ja uusien asioiden kohtaaminen ovat teini-ikää tarkastelevan työn tilallisia teemoja. Koska Forget Me Not viittaa nuoruuteen ja menneeseen, linkittyy myös töiden
materiaalisuuteen ajatus muistojen ja nostalgian ilmenemisestä erilaisten aistikokemusten kautta. Tilassa oleva näyttelykokonaisuus on monimateriaalinen.