Liisa Alhfors

Viimeiset sivut

Viimeiset sivut on yhdeksänosainen installaatio, joka koostuu lainauksista kaunokirjallisista teoksista, joiden viimeisillä sivuilla henkilöhahmo kuolee. Lainaukset on laserleikattu vanerille ja ne esitetään peilikuvana. Lukeakseen ne, on katsojan osallistuttava teokseen käyttämällä lainausten oheen asetettuja papereita ja grafiittia. Hiertämällä grafiittia paperiin tekstien kohdalta, tulevat tekstit näkyviin. Teoksessa käytetyn pergamiinipaperin läpinäkyvyyden ansiosta tekstit ovat luettavassa muodossa paperin toisella puolella. Osallistujat saavat signeerata ja ottaa teoksesta tekemänsä vedoksen mukaansa näyttelystä.

Kaikissa yhdeksässä lainauksessa on kyse luomisen ja kuoleman yhteennivoutumisesta. Lainausten henkilöillä on kyky luoda, mutta tavalla tai toisella he menettävät sen tai aiheuttavat sillä tuhoa. Rohkaisemalla katsojan osallistumista, Ahlfors pohtii teoksellaan tekijyyttä ja sen näennäisyyttä sekä taiteen rajallisuutta. Toisaalta lainauksista luotu kerronnallinen jatkumo ehdottaa riistetyn tekijyyden palauttamisesta kumpuavaa yhteyden tunnetta sekä tekijään itseensä että toisiin toimijoihin. Näin ollen taiteellinen luominen olisi oleellinen osa elämän jatkumoa.

Liisa Ahlfors (s. 1985) on tamperelainen kuvataiteilija ja kuvataidekasvattaja. Hän on valmistunut taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen ja ympäristötaiteen koulutusohjelmista (2020 ja 2015) sekä kuvataiteilijaksi Tampereen ammattikorkeakoulusta (2011). Ahlfors käyttää usein kirjaa teostensa materiaalina – sekä sisällöllisesti että esineenä. Työskentelyssään häntä kiinnostaa erilaiset tekijyydet ja toimijuudet sekä näihin liittyvien valtasuhteiden pohtiminen länsimaisen kirjallisuuden kaanonia purkamalla.

Näyttelyä ja Ahlforsin työskentelyä ovat tukeneet Alfred Kordelinin säätiö, Taiteen edistämiskeskus ja VISEK.

Avajaiset perjantaina 10.9. 2021 klo 18-20. Tervetuloa!