Klaus Kopu: Peili

Teoksen tarkoituksena ei ole miellyttää yleisöä tai herättää siinä intohimoja, toivon kuitenkin, että se vetoaisi niihin joiden musiikillinen vastaanottavaisuus on suurempi kuin halu tyydyttää emotionaalisia tarpeita.”
Igor Stravinsky

Minulle maalaaminen on maalauksen ominaisuuksien ja vaikutuskeinojen äärirajojen etsimistä. Maalauksissani ei ole tarinaa, ei draaman kaarta, ja ne kuvaavat vain ja ainoastaan itseään. On vain maalausta. Pyrin keksimään uudenlaisia maalauksia, ja maalaukset toimivat, jos toimivat, vain ja ainoastaan maalauksen lainalaisuuksilla.

Vaikka suunnittelenkin maalausprosesseja etukäteen valitsen aina eri reittejä, itselleni kokonaan tuntemattomia tai vielä hieman vieraita teitä, en koskaan kulje, ainakaan koko matkaa, ennalta tuttua polkua. Tämän vuoksi en tiedä etukäteen tarkalleen mitä maalausprosessin aikana tulee tapahtumaan, millaisia ongelmia tulen löytämään, minkälaisia ratkaisuja mahdollisesti uudenlaiset ongelmat vaativat. Tämä työskentelytapani muuttaa minua ja ajatteluani, sitä mitä ajattelen ihmisestä, olemisesta, maalaustaiteesta ja taiteen tehtävästä yhteiskunnassa.

Mielestäni tarvitsemme kokonaisvaltaisen näkemyksen ”kauniimmasta”, joka innostaisi meitä ja saisi syvimmän sisimpämme liikkeelle. Tämän näkemyksen luominen on erittäin kriittinen tehtävä ja myös loputon prosessi, mutta kokeaksemme elämämme merkitykselliseksi meillä on oltava jotakin johon pyrkiä.

Klaus Kopu

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus