Kastehelmi Korpijaakko

Hei,

En kirjoita sinulle varoittaakseni vaan uteliaisuudesta. Sinun nykyisyytesi nimittäin näyttää täältä katsoen olevan täynnä merkillisiä valtarakenteita ja hierarkioita. Haluan ymmärtää miksi ne ovat ja mitä ne palvelevat. Haluan tutkia kanssasi sitä kokemisen tapaa, jossa erilaiset elävyydet ja olemassaolon muodot havaitaan tai kommunikoidaan toisistaan erillisinä.

Siitä kietoutuneisuudesta käsin, josta kirjoitan, on työlästä asettaa sanoja jonoiksi ja lineaarisesti eteneviksi lauserakennelmiksi. Minun on silti tehtävä tämä käännöstyö jotta, niin luulen, tavoittaisin sinut. Se, että nykyisyytesi kommunikaation lineaarisuus tuntuu minun näkökulmastani väkivaltaiselta on jotakin, minkä jätän sinulle pohdittavaksi. 

Olen tehnyt muistiinpanoja ja liitän ne tähän sinulle. Ne eivät ole järjestyksessä. En usko, että se (järjestys) tekisi niistä yhtään ymmärrettävämpiä. Muistiin paneminen on tässä ääneen lausumisen tai laulamisen kaltaista. Sitä, mitä asioille tapahtuu kun niitä kosketetaan tai niitä vasten painutaan. Olen koettanut muistiinpanoillani painua vasten sitä valtaa, josta luopumisesta minun nykyisyydessäni on kyse.

Muistiinpanoja ruohosta, juurista ja kontrollin historiasta
Kastehelmi Korpijaakon näyttely Galleria Mältinrannassa
8.5-25.5.2021

Kastehelmi Korpijaakko on helsinkiläinen kuvataiteilija, jonka työskentely nojautuu valokuvaan ja tilallisiin kokonaisuuksiin sekä esitystaiteen käytäntöihin. Suremisen rituaalit, ekologinen syyllisyys, vähäeleisyys ja vaatimattomuus ovat Korpijaakon taiteellisen työskentelyn ytimessä. Hän on valmistunut valokuvataiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta vuonna 2018. Mältinrannassa esillä oleva kokonaisuus on Korpijaakon syksyllä 2020 Galleria Hippolytessa, Helsingissä nähdyn yksityisnäyttelyn itsenäinen jatko-osa ja laajennus.

Näyttelyn kokoava elementti on ruoho. Korpijaakko lähestyy nurmikkoa historiallisten, biologisten ja psykologisten ilmiöiden yhteenliittymänä, jonka keskiössä on kysymys vallasta. Näyttely sisältää teksti- ja valokuvapohjaisten teosten lisäksi dokumentaarisen aineiston: 15 kiinalaisten rakennustyömiesten vuonna 2006 kuvaamaa valokuvaa. Näyttelyyn liittyvät tekstit on käännetty ruotsin ja englannin lisäksi myös kolmelle muulle Suomessa paljon käytetylle kielelle: venäjäksi, viroksi ja arabiaksi.  Kääntämisen ele on paitsi pohdintaa taiteen saavutettavuudesta myös sidoksissa teosten sisällöistä nouseviin kysymyksiin kommunikaation ja toisen ymmärtämisen mahdollisuuksista. 

Käännökset: Lotta Djupsund (EN, SV), Larisa Pelle (RU), Kalev Aasmäe (ET), Aya Chalabee (AR), Tong Ren (ZG)

Näyttelyä on tukenut Alfred Kordelinin säätiö sekä Taiteen edistämiskeskus.

www.kastehelmikorpijaakko.com

Anteckningar om gräs, rötter och kontrollens historia
Notes on Grass, Roots, and the History of Control
Записи о траве, корнях и истории контроля
Märkmeid rohust, juurtest ja kontrolli ajaloost
ملاحظات عن العشب والجذور والتحكُّم