Karoliina Korvuo

Sopeutumiskykykilpailu

Sopeutumiskykykilpailu kertoo työn ja toimeentulon rakenteista alanvaihtoa harkitsevan nuoren kuvataiteiijan kokemusten kautta. Video- ja valokuvasta sekä ready made -elementeistä koostuva esitystaiteellinen installaatio kuvaa taiteilijan valmistautumista Poliisiammattikorkeakoulun pääsykokeisiin vuosina 2021-2023, jolloin hän opiskeli Kuvataideakatemian tila-aikataiteen maisteriohjelmassa ja työskenteli Taideyliopiston ylioppilaskunnan hallinnoiman Vapaan Taiteen Tilan koordinaattorina.

Mihin näyttelyssä käsiteltävien ammattien vastakkainasettelu perustuu? Onko vastakkainasettelu aiheellinen? Millaisia ansoja ja palkintoja ammatinvalintaan liittyvään sopeutumiskykykilpailuun sisältyy? Entä kuinka peli voitetaan?

Karoliina Korvuo lähestyy taidetta paradoksaalisena työn ja arvon muodostuksen muotona, joka ammentaa voimansa vapauden ja ulkopuolisuuden ajatuksista. Taidetanssiharrastuksen täyttämästä teini-iästä kumpuava virtuositeetin vaatimuksen kyseenalaistaminen, spektaakkeleihin väsyminen sekä selkokielisyys motivoivat hänen taiteellista toimintaansa. Aiemmassa työskentelyssään Korvuo on käsitellyt työhön liittyviä ajatuksia tietoisuusharjoittelun sekä tilasidonnaisen ajattelun kautta.

Korvuo on valmistunut kuvataiteilijaksi Kankaanpään Taidekoulusta vuonna 2018 ja Kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta vuonna 2023.

korvuo.karoliina@gmail.com
karoliinakorvuo.com
@karoliinakorvuo