Karl Ketamo

Jäähyväiset maisemalle / Farewell to the Landscape

Ihmisen elinpiirin tiivistyessä lähiympäristön ja kaupunkiluonnon merkitys korostuu. Kuitenkin kehityksen nimiin valjastetettu toiminta, kuten tiheä kaavoittaminen ja jatkuva uudisrakentaminen vähentävät luonnolle jäljelle jäänyttä tilaa edelleen. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla nykyisten
maankäyttösuunnitelmien toteutuessa lähiluonnon pinta-ala vähenee entisestään.

Veistoksista, taiteilijakirjasta sekä esinekoosteista koostuva Jäähyväiset maisemalle -näyttely käsittelee edistyksen, luvallisuuden ja vandalismin määritelmiä suhteessa kaupunkikehitykseen. Näyttely ja siinä nähtävät teokset ovat jalostuneet uudisrakennus-, purku-, ja räjäytystyömaanäkymistä ja -materiaaleista; esimerkiksi Timber Harvesting -teossarjan esinekoosteet rakentuvat puiden poistotyössä käytetyistä merkkipaaluista. Näyttelyn teokset ovat valmistuneet vuosina 2020–2023.

Taiteilijan työskentelyä on tukenut: Suomen taideyhdistys, Suomen kulttuurirahasto sekä taiteen edistämiskeskus.

Karl Ketamo (s. Salo, 1987) on kuvataiteilija, joka työskentelee monitaiteellisesti esimerkiksi valokuvan, kuvanveiston sekä installaation parissa. Ketamo on valmistunut taiteen kandidaatiksi Alankomaiden kuninkaallisesta taideakatemiasta (Haag, 2016) ja taiteen maisteriksi valokuvataiteen opinto-ohjelmasta Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa vuonna 2020.

Ketamon työskentelyn keskiössä on maiseman käsite, jota hän tulkitsee suhteessa esimerkiksi ilmastokriisiin, kansallisideologiaan ja populaarikulttuuriin. Taiteellisessa työskentelyssään Ketamo hyödyntää arkipäiväisiä käyttömateriaaleja, joita yhdistää niiden viitteellisyys kiertokulkuun ja monistettavuuteen.

Taiteilijan aikaisempiin näyttelyihin lukeutuvat esimerkiksi yksityisnäyttelyt Figures (Galleria Hippolyte, Helsinki, 2019) ja Among Other Things (Persons Projects, Berliini, 2021) sekä yhteis- ja ryhmänäyttelyt Kannan hengittämisen tulevaisuutta! (Kuusiston taidekartano, Kaarina, 2021), Related Realities (Backlight Photo Festival, galleria Himmelblau, Tampere, 2020). fin.land., (Suomen valokuvataiteen museo, 2018), Steenbergen Stipendium -2016 (Alankomaiden valokuvamuseo, Rotterdam, 2016), The Migrant (Moving) Image (EYE Film institute, Amsterdam, 2016). Ketamon töitä kuuluu sekä julkisiin että yksityisiin kokoelmiin.