Juuso Noronkoski

Winter Garden

Juuso Noronkosken näyttely, Winter Garden, koostuu fotogravyyreistä, video- ja ääni-installaatiosta sekä tekstikatkelmasta. Näyttelyn kuvat sijoittuvat paikkaan, jota ei enää ole. Kuvat huoneesta osoittavat itsensä taakse; ovisilmästä paistava aurinko tai ikkunasta näkyvä tunnistamaton maisema rajaavat kuvan ulkopuolelle maailman, jonka olemassaolo on muuttunut epävarmaksi ja määrittelemättömäksi.

Teosten taustalla vaikuttaa kysymys: kuinka valokuvallinen ilmaisu asettuu nykyhetkeen, jossa eurooppalaisen kulttuurin vanhat rajat horjuvat ja identiteetin rakentaminen niin historiankirjoituksen kuin nykyaikaisen tiedonvälityskoneiston varaan tuntuu hetki hetkeltä vaikeammalta?

Teoksen, So Called Birth Room I, ikkuna sijoittuu kuolleen kirjailijan kotiin. Kuvan rakennus tuhoutui toisen maailmansodan pommituksissa, mutta se jälleenrakennettiin pian sodan jälkeen kansallisen identiteetin kannattelemiseksi. Julkisivun lisäksi myös talon sisustus palautettiin entiselleen. Huoneet, aulat ja portaat– jopa vanhojen lattialautojen narina – jäljennettiin yksityiskohtaisen tarkasti. Siksi tämän kotimuseona toimivien rakennuksen olemuksessa on jotain virtuaalista. Ikään kuin vanhat valokuvat ja piirrokset, joiden avulla talo jälleenrakennettiin, olisi taloa todellisempi.

Mediateoreetikko Vilém Flusserin (1920 – 1991) ajatusta mukaillen, kuvien alkuperäinen tarkoitus oli toimia välikappaleina ihmisen ja maailman välillä. Kuvien merkitys on näin ollen niiden kyvyssä jäsentää maailmaa ja omaa suhdettamme siihen. Kuvat, joiden kautta aiemmin on jäsennetty kulttuuria ja rakennettu identiteettiä ovat kuitenkin jo Flusserin aikana muuttuneet “hallusinaatioksi”. Kuvat eivät enää toimi välittäjinä vaan ne luovat oman upottavan todellisuutensa, jossa lähtökohtana ollut maailma unohtuu kuvallisten kerrosten sedimentteihin. Miten siis tehdä kuvia tämän muutoksen jälkeen jättämässä ajassa?

Näyttelyn nimi, Winter Garden, viittaa talvipuutarhaan, joita eurooppalainen aatelisto alunperin rakennutti trooppisten kasvien säilyttämiseen kylmien talvikuukausien ajaksi. Talvipuutarhat toimivat aateliston asumistilan jatkeina. Ne loivat samalla tila-ajallisen illuusion ihmisen kontrollista: ulkopuoli kasvoi sisälle ja kesä kukoisti keskellä talvea. Saman nimisessä teoksessa, Winter Garden (2021), videoprojektori on asetettu ihmisen paikalle talvipuutarhaa esittävään lasivitriiniin. Videokuva lumisateesta projisoituu lasipalatsin seinään. Liikkuva kuva muodostaa ikkunan, jonka näkymää protagonisti projisoi itse, jättäen hänet samalla oman hallusinaationsa vangiksi.

Juuso Noronkoski (s. 1983, Helsinki) on Helsingissä asuva ja toimiva kuvataiteilija, joka on valmistunut valokuvataiteen maisteriohjelmasta Aalto-yliopistosta vuonna 2015. Hänen teoksiaan on ollut esillä maailmanlaajuisesti, mukaan lukien yksityisnäyttelyissä Suomessa, Saksassa ja Japanissa. Lisäksi hän on ollut residenssitaiteilijana Küntslerhaus Bethanienissa Berliinissä, Triangle Arts Associationissa Berliinissä, Basis Frankfurtissa sekä Fabrikkenilla Kööpenhaminassa.