Johannes Heikkilä ja Rafael Heikkilä

Rakentajan merkintöjä

Lämpimästi tervetuloa Rakentajan Merkintöjä-näyttelyn avajaisiin perjantaina 13.10 klo 18-20! Avajaisissa tanssitaiteilija Noora Nieminen tulkitsee näyttelyyn tematiikkaa liikkeellisen performanssin kautta.

Rakentajan Merkintöjä on Johannes Heikkilän ja Rafael Heikkilän näyttelykokonaisuus, joka pohtii ihmisen tekemän jäljen luonnollisuutta/”luonnottomuutta” ja mielenmaisemaa konstruktioiden kautta. Rakennusmateriaalit ja autonrenkaalla painetut vedokset kuvastavat ihmisen suhdetta luontoon, sitä miten me jatkuvasti jäljen jättämisen kautta vaikutamme ymparistöömme. Ihminen on osa luontoa, vaikkakin luontosuhde näyttäytyy paikoin tuhoisana valtasuhteena. Valtasuhde  – molempiin suuntiin – on keskeinen kokemuksen ja yksilön identiteetin kehittymiseen vaikuttava tekijä. Ihminen tekee ympäristöään mutta myös syntyy ympäristöstään, ympäristössään.

Ihmisen tekemä jälki voidaan nähdä virheenä luonnossa, mutta se on myös eräänlainen lajitunnus. Jäljessä on kiehtovuutta, vaikka ilmastokriisi on kiistämättä vaikuttanut ja muokannut jäljen tarkastelutapaa merkittävästikin. Siinä missä ennen ihmisen toimia oli tapana tarkastella ihmiskeskeisyyden kautta, on nykyisin mielekkäämpää nähdä ihminen osana kokonaisuutta. Tällöin myös jäljen merkitys muuttuu, asettuu toisella tapaa osaksi kokonaisuutta – merkkien moninaisuuden virtaa.

Johannes Heikkilän pääasiallisia kuvantuottamismenetelmiä ovat puupiirroksen ja -painoksen lisäksi piirustus. Askeettisuuteen pyrkiminen, riisuminen ja pelkistäminen käsitteellistävät käytetyt menetelmät ja työkalut. Työskentelyprosessi on keskeinen osa teosta.

Rafael Heikkilän kuvantuottamismetodit täyttävät kuvanveiston peruskriteerit. Eri kuvanveiston tekniikoista innostuen tie on vienyt hänet veistos- ja installaatiotaiteen pariin. Installointi mahdollistaa rajoitteista irtautumisen ja tilan hyödyntämisen.

Johannes Heikkilä (s.1986) on Rovaniemellä asuva kuvataiteilija. Hänen taustansa on maalaustaiteessa, mutta työskentelyn ydin rakentuu ensisijaisesti painetun taiteen yhteyteen. Johannes on valmistunut Kuvataideakatemiasta taidegrafiikan osastolta vuonna 2019. Hänen teoksiaan on ollut esillä useissa eri näyttelyissä Suomessa ja ulkomailla.

Rafael Heikkilä (s. 1996) on Turun taideakatemiassa opintojaan suorittava kuvataiteilija. Hänen on määrä valmistua opinahjostaan vuonna 2024. Rafael on osallistunut opintojen ohella lukuisiin ryhmänäyttelyihin ja taideprojekteihin sekä julkisen taiteen tilaustöihin.