Ida Koitila ja Tiina Raitanen

New Ice Age

Ida Koitilan ja Tiina Raitasen näyttely New Ice Age liikkuu kuvitellun tulevaisuuden maailmassa, ilmaston lämpenemisen seurausten, uuden jääkauden ja ihmisen jälkeisen maailman mielikuvissa. Ida Koitilan veistokset on mielleyhtymiä ihmisen jäänteisiin. Tiina Raitasen veistokset näyttäytyvät kauan aikaa sitten unohdetun sivilisaation esineistönä. Materiaalien tunnut, ominaisuudet ja ennakkoluuloton yhdisteleminen ovat keskeisessä roolissa molempien taiteilijoiden työskentelyssä. Valmiit veistokset näyttäytyvät mutkittelevien ajatuspolkujen esiintyminä.

IDA KOITILA

Ida Koitila on pohtinut teoksissaan useiden vuosien ajan, mistä ihminen alkaa ja mihin päättyy; hän tarkastelee ruumiinosia, prosesseja ja mahdollisia käynnissä olevia sekä fyysisiä että psyykkisiä sairauksien tiloja. Teokset voivat konnotoida nikamiin, kasvaimiin ja proteeseihin, mutta myös mielenterveyden tiloihin. Hänen teostensa suggestiivinen aspekti muodostaa eräänlaisen psykologisen kulttuurikerroksen, ja myös materiaaliyhdistelmät luovat puhtaan fyysisesti tuntuvan kerrostuman.

Ajallisesti ja narratiivisesti niillä on kyky liikkua alkuaikaisen ja futuristisen välillä. Ehkä esineet ovat arkeologiselta kaivauspaikalta tai lääketieteellisestä tutkimuslaboratoriosta noudettuja artefakteja, tai niitä on käytetty attribuutteina post-apokalyptisessa elokuvassa. Teosten kaksipuolisuus asettaa ne tulkintojen ja assosiaatioiden jänneväliin; niiden yhdessä muodostama tila saa voimakkaan latauksen. Ovatko paikat hoitoa vai väkivaltaa varten?

Teksti: Caroline Gustafsson, curator, Borås Konstmuseum.

Ida Koitila (s. 1983) asuu ja työskentelee Hangossa. Hän on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiassa 2011. Koitilan teoksia on ollut muun muassa esillä seuraavissa näyttelyissä: Vidunderligheter, Boråsin taidemuseo, Borås, Ruotsi 2022, Mad Love, Seppo Fräntin kokoelma, Kiasma, Helsinki 2020, Extensions, Galleria Sinne, Helsinki 2019, Skulptur i Pilane, Tjörn, Ruotsi 2018-2022, Crash of Air, Suomen Saksan-instituutti Berliini, Saksa 2015, Time that remains, Helsinki Contemporary, Helsinki 2014.

Hänen teoksiaan kuuluu seuraaviin kokoelmiin: Rovaniemen taidemuseo/Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelma, Nykytaiteen museo Kiasman kokoelma, Kiasma Seppo Fräntin kokoelma, Pro Artibus kokoelma ja Boråsin taidemuseon kokoelma. Koitilan julkisia teoksia ovat Ebb och Flod Stiftelsen Tre Smeder -säätiön konttorissa Helsingin Victoria-korttelissa, Kunskapens Källa (Pool), Vasa övningsskolassa Vaasassa, Pylväs Karjaan Fokus-kulttuurikeskuksessa Karjaalla.

TIINA RAITANEN

Tiina Raitanen yhdistää veistoksissaan mennyttä ja kuviteltua tulevaa. Hän kerää kadulta ja luonnosta rikkoutuneita sekä ajan patinoimia esineitä. Veistokseen poimittu osa voi olla penkkaan sinkoutunut auton puskuri tai metsään hylätty viikate. Raitanen tekee löydetyistä kappaleista uusia muotoja, joissa esineiden alkuperä ja käyttötarkoitus ovat hämärtyneet. Objektit ovat muotokollaaseja, jotka ovat kuin tulevaisuuden fossiileja. Muodot on valettu alumiiniin ja betoniin. Joskus löydetyn kappaleen pinta saa uuden käsittelyn, kuten sinkityksen. Alkuperäisestä eroava materiaali muuttaa veistoksen toiseksi, tekee kollaasista yhtenäisen uuden kappaleen.

Veistoksissa on viitteitä myös tulevaisuuden kommunikointi- ja taisteluvälineisiin. Raitasta kiehtoo, että teokset näyttäytyvät mystisinä ja epäselvinä. Veistokset ovat pohdintoja ajan kulusta, tunnistettavuudesta ja tarpeellisuudesta. Miten sodat, pandemiat ja luonnonkatastrofit muokkaavat nyt tuntemaamme ympäristöä? Ehkä tulevaisuus on synkkää selviytymistä maailman iltahämärässä.

”Avaruusarkeologia on kiehtova ajatus, jota tieteisfiktiossa on käsitelty usein, yleensä kuitenkin niin, että ihmiset tutkivat vierasta sivilisaatiota. Millaisia johtopäätöksiä meidän maailmastamme tekisivät sellaiset olennot, joiden fyysinen olemus on jo aikaa sitten korvautunut teknologialla?

Monet meille arkipäiväiset asiat, olisivat vielä parisataa vuotta sitten olleet suuri kummeksunnan aihe. Puhumattakaan siitä, millainen käsittämättömyys vaikkapa älypuhelin olisi ollut antiikin ajan ihmiselle. Kuinka siis mekään voisimme ymmärtää tuhansia vuosia edistyneempää teknologiaa, joka tulisi galaksien takaa? Voisivatko Tiina Raitasen (s. 1983) veistokset olla varoituksia tuleville ihmisille? Vai onko kyse sittenkin jostain arkisesta, itsestään selvästä asiasta, jonka arvoitusta emme vain osaa ratkaista?”

Halme, Jukka & Kuutio, Aleksi 2021. Taiteilijoita toisten todellisuuksien rajoilla. Teoksessa Schroderus, K. & Eskelinen, P. (toim.), 63. Art Odyssey 2021. Parvs, Helsinki.

Tiina Raitanen (s. 1983) asuu ja työskentelee Helsingissä. Hän on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta 2012. Raitanen opiskeli kuvanveiston projektiopinnot Kungliga Konsthögskolanissa Tukholmassa 2018. Raitasen veistoksia on ollut viimeksi esillä muun muassa seuraavissa näyttelyissä: Art Odyssey 2021, Serlachius museo Gösta, Mänttä 2021-2022, Suomen Kuvanveistäjäliiton Betonitaidesymposiumin näyttely, kulttuurikeskus Poleeni, Pieksämäki 2021, Infiltration, SIC, Helsinki 2020. Edellinen yksityisnäyttely Hard nähtiin Sinnessä Helsingissä 2019. Raitasen ensimmäinen julkinen veistos Luettelo valmistui Helsingin Telakkarantaan Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) edustalle, Telakkakadun ja Munkkisaarenkadun risteykseen marraskuussa 2022.

Hänen teoksiaan kuuluu seuraaviin kokoelmiin: Helsingin kaupungin julkisen taiteen kokoelma, Nykytaiteen museo Kiasman kokoelma sekä yksityiskokoelmat. Raitasen työskentelyä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus ja Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEK.

Koitila ja Raitanen kiittävät näyttelyn tukemisesta Konstsamfundetia.