Hursti Terhi

Torni Gallerian pääsivuille

Maalaukseni kertovat yleensä tästä ajasta, tavallisesta arjesta, tunteista ja tunnelmista. Siitä mikä puhuttelee minua juuri tänään, mitä olen kokenut tai kuullut tai vaikka nähnyt. Tarkkailen ympäristöä ja omia tunteitani uteliaana sekä pohdin näiden kokemusten merkityksiä. Yritän löytää jokaisesta hetkestä sen oleellisen, sillä näissä hetkissä syntyy oivalluksia elämästä.

Maalauksissani tuon esille näitä tunnelmia ja hetkien merkityksiä musteen, viivan ja liikkeen kautta abstraktisti. Jokaista tunnelmaa edeltää ajatus siihen kytkeytyvästä liikkeestä tai viivan muodosta. Haluan antaa omalle ja katsojan mielikuvitukselle luvan seikkailla. Abstrakti maalaus antaa tähän tilaa ja pyrinkin maalauksissani yksinkertaisuuteen, jossa viivan liikkeet, herkkä japaninmuste ja niukka värimaailma muodostavat tuon tunnelman.

Hotellin asiakkaat voivat ostaa teokset mukaansa hotellin vastaanotosta.
Teokset ovat hankittavissa myös taidelainaamon ehdoin Taidekeskus Mältinrannasta: 010-420 2040, info@tampereen-taiteilijaseura.fi