FAN CLUB

Anna-Stiina Korhonen, Anna Korpilinna & Sanna Ulvila

Fanituksen kohteena henkilöstä muodostuu supersankari, johon projisoidaan omia haaveita. Parhaimmillaan kohteen rohkeus, ainutlaatuisuus ja esikuvallisuus on jotakin sellaista mitä toivoisimme itsekin olevamme, mutta emme vain aina uskalla lihallisessa todellisuudessa.

TAITEILIJATAPAAMINEN: Tervetuloa tapaamaan taiteilijoita Galleriaan tiistaina 25.1. klo 17-18. (sen hetkisten koronarajoitusten mukaisesti)

Fanittaminen on ollut kautta aikojen ylenkatsottua ja tyttöyteen liittyvää. Sitä pidettiin vielä 60-luvulla vakavana psykologisena häiriönä ja intohimoisesti ihaileviin tyttöihin liitettiin toiseuden stigma1. Sittemmin olemme oppineet, että fanittaminen on ennen kaikkea itseilmaisua ja voimaantumista – aktiivista kokemista.

Maalareina meitä kiinnostaa faniuden vapaaehtoisuus ja vilpittömyys, ja fanitus oli meille kaikille etenkin teininä elintärkeää. Se tarjoaa mahdollisuuden rakentaa ikään kuin jatkettua persoonaa. Fanikuvien ja -esineiden kornius ja sympaattisuus, sekä tähteyden estetiikka inspiroi eri tavoilla meitä työskentelyssämme: musiikkivideot, sarjakuvat, meemit ja populaarikulttuuri tarjoavat loputtomasti aineksia taiteeseemme.

Nykymaailmassa ironiaa käytetään usein suojautumiskeinona ja näemmekin fanituksen eräänlaisena ironian antiteesinä. Freddie Mercury auttaa aina tiukan paikan tullen!

1 (Kaarina Nikunen, Savon Sanomat 1.6.2014) , 2 (Larsen&Zubernis 2012:44)

Olemme koonneet meitä inspiroivista biiseistä avoimen Spotify-soittolistan FANCLUB_Mältinranta. Kappaleet ovat ripustuksen mukaisessa järjestyksessä. Voit halutessasi nauttia musiikista näyttelyä kiertäessäsi.

Korhonen, Korpilinna ja Ulvila opiskelivat samalla vuosikurssilla Vapaassa Taidekoulussa. He valmistuivat taidemaalareiksi keväällä 2021.

Anna-Stiina Korhosen teoksissa hahmot ja tilat muodostavat todellisuuden ja fiktion rajamaille asettuvia skenaarioita. Korhosen kuvakerronnan keskeisiä välineitä ovat mm. figuurit, miljööt ja esineistö. Häntä kiehtovat erilaiset asiat populaarikulttuurista, sekä esine- ja taidehistoriasta muotikuvastoon ja ihmiselämän havainnointiin. Hyvän maun kriittinen tarkastelu karnevalistisuuden kautta viehättää Korhosta. Välineenä Korhonen käyttää öljyväriä. Korhonen asuu ja työskentelee Helsingissä.

Instagram: @annastiina_k
Kotisivut: annastiinakorhonen.com

Anna Korpilinnan hieman naivistisissa ja figuratiivisissa teoksissa on nähtävissä lempeitä sävyjä ja humoristista kerronnallisuutta. Tarkastellessaan teoksia lähemmin, voi katsoja löytää niistä myös sisäisiä ristiriitoja ja kokonaiskuvia, joissa asiat harvemmin ovat täysin mustavalkoisia. Korpilinna asuu ja työskentelee Espoossa.

Instagram: @annakorpilinnaart

Sanna Ulvila työskentelee öljy- ja akryylimaalauksen sekä kollaasin ja erilaisten sekatekniikkatöiden parissa.Tähän näyttelyyn hän on maalannut erilaisia esikuvia, omiaan ja muiden, fanitaiteesta tuttuun tapaan referenssikuvia vapaasti mukaillen. Häntä kiinnostaa ylipäätään pastissi, toisinto jostakin jo olemassa olevasta. Ulvilan juuret ovat Tampereella, mutta nykyään hän asuu ja työskentelee Helsingissä.

Instagram: @sannaulvila