Anna Hyrkkänen

Vesi on yhdiste, joka on mahdollistanut elämän synnyn. Avaruudesta katsottuna Maa loistaa sinisenä vesiplaneettana, sillä suurin osa planeettamme pinta-alasta peittyy veden alle. Myös ihmisestä suuri osa on vettä, 62 prosenttia. Leonardo da Vinci kirjoitti vedestä eräänlaisena
luonnossa toimivana välittäjänä tai kulkuvälineenä, vetturale di nature (vehicle of nature). Vettä virtaa näkymättömissämme kehojemme kulkuväyliä pitkin. Sydän on elimistön toimintoja ylläpitävä pumppu. Se pitää elämän liikkeessä. Vesi pulppuaa suihkulähteen putkesta roiskauttaen veden ilmoille. Vesi matkustaa rakennuksesta ja paikasta toiseen mutkittelevia putkia pitkin. Se virtaa maan juuria ja maanalaisia putkistoja pitkin. Joskus vesi tuntuu olotilalta, joka täyttää koko kehon ja mielen. Unissa vedellä on valtaa.

Työskentelyni keskiössä on ollut vuodesta 2018 lähtien ihminen biologisena olentona sekä ihmismielelle ominainen kyky ylittää ajan ja materiaalisuuden rajoitteet. Konkreettisen ja abstraktin välimatka katoaa kuvantamismalleja hyödyntävissä teoksissani. Angiografiakuva sydämestä ja kerroskuva ihmiskehon sisältä esittää todellisuuksien sisäkkäisyyden; sen että kehomme elää omaa aikaansa samaan aikaan kun mielemme voi matkata ajassa tulevaan ja menneeseen. Vettä käsittelevien ja hyödyntävien teosten lisäksi näyttelyssä on esillä tilateos Yhteys II, jossa hyödynnän värillisiä valoa ja liikkuvia elementtejä osana teoksen ilmaisua. Valo toimii teoksessa samaan aikaan sekä materiaalina että tilan luojana. Valon jättämä jälki oleilee myös kupariputkitehdyissä veistoksissa, joiden ulkoisen pinnan olen käsitellyt lämmöllä ja kaasuliekillä.

Taidekeskus Mältinrannan rakennus on alun perin ollut vedenpuhdistamo – suuri säiliö, jonka putkiverkostojen kautta vettä on ohjattu ulos ja sisään. Vesi, jota rakennukseen on aikoinaan johdettu, on ollut eletyllä elämällä kyllästettyä. Myös taiteen voidaan ajatella olevan eletyllä elämällä kyllästettyä, mutta myös uutta luovalla elämällä. Taideteos muuttuu eläväksi vasta, kun se nähdään ja koetaan. Taiteen äärellä oleminen kiinnittää meidät taideteokseen ruumiillisesti, liittää siihen henkilökohtaiset kokemuksemme, muistomme ja tuntemuksemme. Vasta tässä kohtaamisen hetkessä taide syntyy ja alkaa elää.

Taiteilijatapaamiset: Näyttelyn aikana, 10.-15.11.2020 Tampereella vietetään Galleriaviikkoa, jonka ohjelmaan Hyrkkäsen näyttely kuuluu. Taiteilija on tavattavissa Galleriassa Galleriaviikon viimeisenä päivänä, sunnuntaina 15.11. klo 14-15, sekä näyttelyn viimeisenä päivänä, tiistaina 24.11. klo 16-18. Tervetuloa!

Näyttelyä ovat tukeneet Taike sekä Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut, Kulttuuritalo Laikku
Kiitos yhteistyöstä: Lapin keskussairaala / Magnus Hagnäs ja Sakari Säkö