Anamnesis

Tatu Vuorio
Studio 7.11.-24.11.2020

Anamneesi tulee kreikan kielen sanasta anamnesis, muisto. Se muodostuu sanoista ana (ylös, esiin) ja mimneskein (palauttaa mieleen). Sanan perimmäinen merkitys on siis tapahtuneen muisteleminen. Taide paljastaa jotakin jonka olen aina tiennyt mutten koskaan huomannut. Tämä taiteen herättämä oivallus on Platonin mukaan muistamista (anamnesis), idean muistamista. Taide saa meidät ihmettelemään, ja huomaamaan, se ei sano mitään varsinaisesti uutta. Ideoita muistaessamme meille välähtää se taivaallinen totuus, jonka olemme aina tienneet muttemme koskaan huomanneet. 

Platon johti sanan mimesis, jäljittely, taivaan tähtitanssista jota maailma jäljittelee. Tähtien liikkeet edustavat puhdasta matemaattista sfäärien tanssia jota sielujemme liikkeet jäljittelevät. Kun oivallan tai ihmettelen jotain se on alkuperäistä muistamista siinä mielessä kuin Platon tarkoittaa.

Representoin luonnon ilmiöitä sekä luontokokemusta, en imitoiden näkemääni, vaan yrittämällä ymmärtää ja tavoittaa luonnon luomisen prosessia, niin kuin luonto luo. Havaitsen ja inspiroidun, tallennan mieleen havaintoja ilmiöistä kokemuksina. Mieli alkaa ratkaista nähtyä taiteen välityksellä, valittuja materiaaleja käyttämällä sekä työvälineiden mahdollisuuksia soveltamalla. Intuitiivisen ja ekspressionistisen prosessin myötä valmistuvat teokset ohjaavat tekemistä ja muodostuvat näin osaksi luonnon abstraktia maailmaa.

Taiteellisessa työskentelyssäni suhde representaatioon ilmenee materiaalilähtöisten oivallusten kautta, esimerkiksi käyttämässäni läpivärjätyssä puukuitulevyssä ilmenevän veistetyn kohdan tai liitetyn kuidun materialisoitumisena öljyvärin kanssa strukturaaliseksi pinnaksi. Tai lasi teoksissa lasimassan, värin, kuparin ja kuparisulfaatin materialisoitumisena lasi veistosten sisään ja pinnalle. Veistämällä, maalaamalla ja lasia puhaltamalla on muodostunut käsitys maalaustaiteen, kuvanveiston ja lasitaiteen materiaalisesta rajapinnasta, joka näyttää olevan kiinnittyneenä luonnon luomisen prosesseihin. Maan, veden, ilman ja tulen voimaan.

Taiteilijatapaamiset: Näyttelyn aikana, 10.-15.11.2020 Tampereella vietetään Galleriaviikkoa, jonka ohjelmaan Vuorion näyttely kuuluu. Taiteilija on tavattavissa Studiossa Galleriaviikon viimeisenä päivänä, sunnuntaina 15.11. koko päivän ajan, sekä näyttelyn viimeisenä päivänä, tiistaina 24.11. klo 16-18. Tervetuloa!