Leena Illukka, Silja Puranen, Virpi Vesanen-Laukkanen

Nyrjähdys, venähdys, murtuma

Kolmen taiteilijan yhteisnäyttelyä yhdistää tarinallisuus ja näkökulmat ihmisenä olemiseen. Videoteoksista, veistoksista ja valokuvainstallaatioista koostuva näyttely kommentoi yhteiskunnassa ja ympäristössä tapahtuvia muutoksia. Lähtökohtana työskentelyyn on yksilön sisäinen maailma sekä suhde luontoon, kulttuuriin ja sosiaalisiin rakenteisiin. Ryhmä on pitänyt näyttelyitä vuodesta 2018 alkaen, nyt esillä on heidän kymmenes yhteinen näyttelynsä.

Leena Illukan teoksia yhdistää vieraantumisen, ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden teemat. Hän käsittelee teoksissa minän ja maailman rajoja, pelkoja, epävarmuutta ja ristiriitaisuuksia. Näyttelyssä Illukalta nähdään Puistotuhatjalkaiset. Ne ovat elokuvajulisteista valmistettuja paperiveistoksia. Asukas ja Perhe ovat suurkuvatulosteita, joihin Illukka on yhdistänyt erilaisista materiaaleista tehtyjä veistospäitä.

Silja Purasen lähtökohtana on ihmisen ympäristösuhde – muovin holtiton käyttö, luonnon monimuotoisuus ja ihmisen yritys päihittää luonto keinotekoisilla jäljitelmillä. Satakieli osa 2 on kaksikanavainen videoteos, jonka toisessa kuvassa esiintyy animoituja muovilintuja ja toisessa painovoimaa vastaan taistelee elävä ilma-akrobaatti. Monikanavaisessa Plastic blossom -videoinstallaatiossa muovipulloista askarrellut kukat avautuvat ja kukoistavat lyhyen hetkensä.

Virpi Vesanen-Laukkasen Särkyneet-installaatio käsittelee ihmisen ja esineen haurautta, kulumista ja särkymistä. Suurissa muotokuvissa pienten nukkien rikkinäisistä kasvoista paljastuvat säröt ja murtumat. Osa kasvoista on epäteräviä, kuin haalenneita muistikuvia. Kuvia katsoo lapsi, jolla on päällään sanomalehtien uutissivuista ommeltu vaate. Installaatio koostuu valokuvista ja mallinukesta.

Leena Illukka (s.1962) on suorittanut kuvataiteen ylemmän AMK-tutkinnon Saimaan ammattikorkeakoulussa vuonna 2015 ja kuvataiteen alemman AMK-tutkinnon Lahden Taideinstituutissa vuonna 2011. Hän asuu ja työskentelee Helsingissä.
Silja Puranen (s.1961) on suorittanut kuvataiteen AMK-tutkinnon Lahden Taideinstituutissa ja taiteen maisterin tutkinnon Aalto-yliopistossa. Puranen asuu ja työskentelee Tuusulassa.
Virpi Vesanen-Laukkanen (s.1957) on koulutukseltaan taiteen maisteri. Taiteilija asuu ja työskentelee Helsingissä.

Kiitokset: Taiteen edistämiskeskus, Finnfoto, Avek